BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dün­ya­nın en uzun kuyruklu atı

Dün­ya­nın en uzun kuyruklu atı

Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri­’nin Kan­sas eya­le­tin­de ya­şa­yan bu kıs­ra­ğın kuy­ru­ğu tak­ma de­ğil ger­çek.Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri­’nin Kan­sas eya­le­tin­de ya­şa­yan bu kıs­ra­ğın kuy­ru­ğu tak­ma de­ğil ger­çek. Tam ola­rak 380 san­ti­met­re uzun­lu­ğun­da­ki kuy­ru­ğu ile ken­di­ni Gu­in­ness Re­kor­lar Ki­ta­bı­na yaz­dır­dı. Kıs­ra­ğın sa­hi­bi 26 ya­şın­da­ki Crsytal Soc­ha da atı­nı çok se­vi­yor ve ona özen­le ba­kı­yor. Her gün tı­mar­la­dı­ğı atı­nı şam­pu­an­la yı­kı­yor. Crsytal “O bi­zim kra­li­çe­miz, onu ger­çek­ten çok se­vi­yo­ruz. Ama iyi ki ya­rış atı ol­ma­mış. Öy­le ol­say­dı işi çok zor olur­du­” di­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT