BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÖSS başvuruları 16 Şu­bat­ta başlıyor

ÖSS başvuruları 16 Şu­bat­ta başlıyor

Öğ­ren­ci Seç­me ve Yer­leş­tir­me Mer­ke­zi (ÖSYM), 14 Ha­zi­ran 2009 ta­ri­hin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek Öğ­ren­ci Seç­me Sı­na­vı (ÖSS) baş­vu­ru­la­rı­nın 16 Şu­bat-27 Mart 2009 ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni açık­la­dı.Öğ­ren­ci Seç­me ve Yer­leş­tir­me Mer­ke­zi (ÖSYM), 14 Ha­zi­ran 2009 ta­ri­hin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek Öğ­ren­ci Seç­me Sı­na­vı (ÖSS) baş­vu­ru­la­rı­nın 16 Şu­bat-27 Mart 2009 ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni açık­la­dı. 21 Ha­zi­ran 2009 Pa­zar gü­nü ger­çek­leş­ti­ri­le­cek olan Ya­ban­cı Dil Sı­na­vı (YDS) baş­vu­ru­la­rı da ay­nı ta­rih­ler ara­sın­da alı­na­cak. ÖSS ve YDS’­ye ka­tıl­mak is­te­yen aday­lar baş­vu­ru­la­rı­nı, li­se­ler ile ÖSYM sı­nav mer­ke­zi yö­ne­ti­ci­lik­le­ri­ne yapabilecek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116511
  % 0.25
 • 3.7406
  % -0.76
 • 4.6581
  % -0.99
 • 5.2586
  % -0.95
 • 163.034
  % -0.51
 
 
 
 
 
KAPAT