BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fi­nans­bank’a ‘özel’ da­vet

Fi­nans­bank’a ‘özel’ da­vet

Fi­nans­bank, özel ban­ka­cı­lık ala­nın­da­ki en önem­li kon­fe­rans­lar­dan olan “Av­ru­pa Özel Ban­ka­cı­lık Kon­fe­ran­sı”na ka­tıl­dı.Fi­nans­bank, özel ban­ka­cı­lık ala­nın­da­ki en önem­li kon­fe­rans­lar­dan olan “Av­ru­pa Özel Ban­ka­cı­lık Kon­fe­ran­sı”na ka­tıl­dı. Fi­nans­bank Özel Ban­ka­cı­lık Mer­kez Mü­dü­rü Mu­rat Sağ­man’ın iki gün bo­yun­ca baş­kan­lık et­ti­ği Ro­ma’da­ki kon­fe­rans­ta, özel ban­ka­cı­lık uy­gu­la­ma­la­rın­da ye­ni trend­ler­den var­lık yö­ne­ti­mi uy­gu­la­ma­la­rı­na ka­dar pek çok ko­nu gö­rü­şül­dü. Kon­fe­ran­sa Tür­ki­ye’den sa­de­ce Fi­nans­bank katıldı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT