BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sal­dı­rı­dan, Bush’un ­söz­cü­sü de na­si­bi­ni al­dı

Sal­dı­rı­dan, Bush’un ­söz­cü­sü de na­si­bi­ni al­dı

I­rak­lı ga­ze­te­ci­nin ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge Bush’a a­yak­ka­bı­la­rı­nı fır­lat­tı­ğı sı­ra­da ya­şa­nan kar­ga­şa­da, Be­yaz Sa­ray’ın söz­cü­sü Da­na Pe­ri­no’nun gö­zü mo­rar­dı.I­rak­lı ga­ze­te­ci­nin ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge Bush’a a­yak­ka­bı­la­rı­nı fır­lat­tı­ğı sı­ra­da ya­şa­nan kar­ga­şa­da, Be­yaz Sa­ray’ın söz­cü­sü Da­na Pe­ri­no’nun gö­zü mo­rar­dı. ­Be­yaz Sa­ray’ın Holly­wo­od yıl­dız­la­rı­na ben­ze­ti­len 36 ya­şın­da­ki gü­zel söz­cü­ Pe­ri­no, o­lay sı­ra­sın­da yü­zü­ne bir mik­ro­fon dar­be­si al­dı. Be­yaz Sa­ray’da ver­di­ği b­ri­fin­ge sağ gö­zü­nün al­tı mo­rar­mış hal­de çı­kan Pe­ri­no’nun, “Ar­tık gi­riş­te ve çı­kış­ta a­yak­ka­bı kay­dı baş­lı­yor” söz­le­ri, sa­lon­da kah­ka­ha­la­ra se­bep ol­du...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT