BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk­men­ba­şı’nın is­mi ­mil­lî marş­tan çı­ka­rı­lı­yor

Türk­men­ba­şı’nın is­mi ­mil­lî marş­tan çı­ka­rı­lı­yor

Türk­me­nis­tan mil­li mar­şı­nın güf­te­si­nin ye­ni­den dü­zen­le­ne­ce­ği, ilk dev­let baş­ka­nı Sa­par­mu­rat Türk­men­ba­şı’nın is­mi­nin me­tin­den çı­kar­tı­la­ca­ğı bil­di­ril­di.Türk­me­nis­tan mil­li mar­şı­nın güf­te­si­nin ye­ni­den dü­zen­le­ne­ce­ği, ilk dev­let baş­ka­nı Sa­par­mu­rat Türk­men­ba­şı’nın is­mi­nin me­tin­den çı­kar­tı­la­ca­ğı bil­di­ril­di. Mec­lis, pa­zar­te­si gü­nü mil­li marş­ta de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı yö­nün­de­ki tek­li­fe o­nay ver­di. Ye­ni met­nin Türk­men­ba­şı’nın ö­lüm yıl dö­nü­mü o­lan 21 A­ra­lık’ta a­çık­lan­ma­sı bek­le­ni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT