BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > PKK iti­raf­çı­sı: Pi­lot­luk vaa­diy­le kan­dı­rıl­dım

PKK iti­raf­çı­sı: Pi­lot­luk vaa­diy­le kan­dı­rıl­dım

Bö­lü­cü ör­güt­ten ka­ça­rak tes­lim olan ör­güt men­sup­la­rı iti­raf­la­rın­da PKK’nın genç­le­ri na­sıl kan­dır­dı­ğını da or­ta­ya çı­karı­yor. Ope­ras­yon­lar­dan bu­na­lan teröristler tes­lim ol­ma­ya de­vam edi­yor.> Cem Kor AN­KA­RA Bö­lü­cü ör­güt­ten ka­ça­rak tes­lim olan ör­güt men­sup­la­rı iti­raf­la­rın­da PKK’nın genç­le­ri na­sıl kan­dır­dı­ğını da or­ta­ya çı­karı­yor. Ope­ras­yon­lar­dan bu­na­lan teröristler tes­lim ol­ma­ya de­vam edi­yor. Son dö­nem­de PKK’nın elin­den ka­ça­rak tes­lim olan 20’li yaş­lar­da­ki bir te­rö­rist “Ba­na pi­lot ola­cak­sın de­di­ler, inan­dım. Da­ğa çık­tı­ğı­mız ilk gün, ba­na bir eşek ver­di­ler. Şim­di­lik uça­ğı­mız yok eşek­le ida­re ede­cek­sin de­di­ler” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT