BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > F.Bahçe fark attı 89-63

F.Bahçe fark attı 89-63

F.Bah­çe Ül­ker, U­LEB Cup C G­ru­bu’n­da­ki 8. ma­çın­da, İs­pan­yol tem­sil­ci­si Jo­ven­tut Ba­da­lo­na’yı 89-63 yen­di.F.Bah­çe Ül­ker, U­LEB Cup C G­ru­bu’n­da­ki 8. ma­çın­da, İs­pan­yol tem­sil­ci­si Jo­ven­tut Ba­da­lo­na’yı 89-63 yen­di. Kar­şı­laş­ma­nın ba­şın­dan so­nu­na üs­tün bir o­yun ser­gi­le­yen F.Bah­çe ilk pe­ri­yo­du P­reld­zic’in et­ki­li o­yu­nuy­la 21-13 ön­de ta­mam­la­dı. Sa­rı-­la­ci­vert­li­ler i­kin­ci çey­rek­te de üs­tün­lü­ğü­nü sür­dür­dü ve dev­re­ye 46-29 ön­de gir­di. Ü­çün­cü bö­lüm­de far­kı a­çan Ka­nar­ya, s­ko­ru 67-45’e ge­tir­di. Son pe­ri­yot­ta da ra­hat bir o­yun ser­gi­le­yen tem­sil­ci­miz ma­çı 89-63 ka­zan­dı. ­SA­LON: Ab­di İ­pek­çi HA­KEM­LER: Fa­bi­o Facc­hi­ni *** S­ra­dan Do­za­i *** Da­vid C­ham­bon *** F.BAH­ÇE: G­re­en *** 5 Mir­sad *** 14 Ö­mer O­nan *** 14 Ra­sim * Se­mih ** 5 Mr­sic *** 8 Vid­mar ** 5 Ma­xim * O­ğuz *** 8 S­mith *** 16 P­reld­zic *** 14 JO­VEN­TUT: Mal­let ** 6 Ri­bas * 3 Ru­bi­o * 1 Bog­da­no­vic ** 7 Ja­sa­i­tis *** 14 Jan Jag­la *** 17 E­yen­ga * Her­nan­dez-­Son­se­ca ** 10 La­vi­na * 3 T­ho­mas * 2 ­İLK YA­RI: 46-29 (F.Bah­çe le­hi­ne) PE­Rİ­YOT­LAR: 21-13, 25-16, 21-16, 22-18
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT