BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­fa­sın­dan iki­zi çık­tı

Ka­fa­sın­dan iki­zi çık­tı

AB­D’­de 3 ay­lık be­be­ğin bey­nin­den, kıs­men oluş­muş iki­zi­nin or­gan­la­rı çı­ka­rıl­dı. Co­lo­ra­do eya­le­tin­de­ki bir ço­cuk has­ta­ne­si dok­tor­la­rın­dan Pa­ul Grabb, Sam Es­qu­ibel ad­lı be­be­ğin bey­nin­de, üç gün­lük­ken bir tü­mör tes­pit et­tik­le­ri­ni an­lat­tı.AB­D’­de 3 ay­lık be­be­ğin bey­nin­den, kıs­men oluş­muş iki­zi­nin or­gan­la­rı çı­ka­rıl­dı. Co­lo­ra­do eya­le­tin­de­ki bir ço­cuk has­ta­ne­si dok­tor­la­rın­dan Pa­ul Grabb, Sam Es­qu­ibel ad­lı be­be­ğin bey­nin­de, üç gün­lük­ken bir tü­mör tes­pit et­tik­le­ri­ni an­lat­tı. Grabb, Sa­m’­in bey­nin­de­ki tü­mö­rün alın­dı­ğı­nı, tü­mö­rün için­dey­se iki kü­çük ayak, bir el, uy­luk ke­mi­ği ve ba­ğır­sak do­ku­su bul­duk­la­rı­nı söy­le­di. Sa­m’­in ebe­veyn­le­ri Tiff­ni­e ve Ma­nu­el Es­qu­ibel ise oğul­la­rı­nın şu an­da ev­de ol­du­ğu­nu, her ay kon­trol­den ge­çi­ri­le­ce­ği­ni an­lat­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93392
  % 0.24
 • 5.3922
  % -0.88
 • 6.1468
  % -0.81
 • 6.944
  % -0.85
 • 223.618
  % -0.75
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT