BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Adolf Hit­le­r’­e yaş günü pastası yok!

Adolf Hit­le­r’­e yaş günü pastası yok!

AB­D’­nin New Jer­sey eya­le­tin­de fa­ali­yet gös­te­ren Shop­Ri­te isim­li ma­ğa­za, oğ­lu­na Adolf Hit­ler is­mi­ni ve­ren bir ada­mın do­ğum gü­nü pas­ta­sı si­pa­ri­şi­ni ge­ri çe­vir­di.AB­D’­nin New Jer­sey eya­le­tin­de fa­ali­yet gös­te­ren Shop­Ri­te isim­li ma­ğa­za, oğ­lu­na Adolf Hit­ler is­mi­ni ve­ren bir ada­mın do­ğum gü­nü pas­ta­sı si­pa­ri­şi­ni ge­ri çe­vir­di. Ma­ğa­za yö­ne­ti­mi adı­na açık­la­ma­da bu­lu­nan Ka­ren Me­le­ta, pas­tada ‘İ­yi ­ki doğ­dun Adolf Hit­le­r’ ya­zı­sı ile ga­ma­lı haç bu­lun­ma­sı­nı ta­lep eden anne He­ath Camp­bel­l’­ın bu is­te­ği­ni kabul etmediklerini söyledi. Anne Camp­bell ise oğ­lu­nun do­ğum gü­nü için is­te­di­ği pas­ta­yı başka bir mağazaya yap­tır­ma­yı ba­şar­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT