BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pa­lan­dö­ke­n’­e SUNİ KAR yağdırıldı

Pa­lan­dö­ke­n’­e SUNİ KAR yağdırıldı

Don­du­ru­cu so­ğuk­la­rın ya­şan­dı­ğı Er­zu­ru­m’­da yıl­ba­şı­na az bir za­man ka­la bek­le­nen mik­tar­da kar yağ­ma­ma­sı üze­ri­ne Pa­lan­dö­ken­li tu­rizm­ci­ler, Ka­yak Mer­ke­zi­’ne su­ni kar yağ­dır­dı.Don­du­ru­cu so­ğuk­la­rın ya­şan­dı­ğı Er­zu­ru­m’­da yıl­ba­şı­na az bir za­man ka­la bek­le­nen mik­tar­da kar yağ­ma­ma­sı üze­ri­ne Pa­lan­dö­ken­li tu­rizm­ci­ler, Ka­yak Mer­ke­zi­’ne su­ni kar yağ­dır­dı. Ej­der Te­pe­si al­tın­da, 800 met­re uzun­lu­ğun­da, 150 met­re ge­niş­li­ğin­de­ki 22. pist, ta­ma­men su­ni kar­la kap­lan­dı. Sa­at­te yak­la­şık 10 ton su­yu ka­ra dö­nüş­tü­ren Len­ko ma­ki­ne­si ile pist­le­re yer yer 45 san­ti­met­re­ye ula­şan kar yağ­dı­rıl­dı. Bir sa­at­te 5 san­ti­met­re­lik kar yağ­dı­ran 3 adet len­ko ma­ki­ne­si, yıl­ba­şı­na ka­dar yo­ğun bir şe­kil­de ça­lış­tı­rı­la­cak.
Kapat
KAPAT