BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Buz tutan nehirde balık avlıyorlar

Buz tutan nehirde balık avlıyorlar

Mu­ş’­ta ba­zı köy­lü­ler, Mu­rat Neh­ri­’nin yü­ze­yi­ni kap­la­yan buz ta­ba­ka­sı­nı kı­ra­rak “Es­ki­mo­” me­to­duy­la ba­lık av­la­ma­ya ça­lı­şı­yor.Mu­ş’­ta ba­zı köy­lü­ler, Mu­rat Neh­ri­’nin yü­ze­yi­ni kap­la­yan buz ta­ba­ka­sı­nı kı­ra­rak “Es­ki­mo­” me­to­duy­la ba­lık av­la­ma­ya ça­lı­şı­yor. Fı­rat Neh­ri­’nin en bü­yük ko­lu olan Mu­rat Neh­ri­’nin yü­ze­yi, ha­va sı­cak­lı­ğı­nın düş­me­siy­le bir­lik­te geç­ti­ği­miz gün­ler­de buz tut­tu. Köy­lü­ler, buz tu­tan ne­hir­de ba­lık av­la­mak için “Es­ki­mo­” yön­te­mi­ne baş­vur­du. Mu­ş’­a 20 ki­lo­met­re uzak­lık­ta bu­lu­nan Şe­no­va kö­yün­de ya­şa­yan ba­zı va­tan­daş­lar, neh­rin yü­ze­yi­ni kap­la­yan buz ta­ba­ka­sı­nı kı­ra­rak ba­lık av­la­ma­sı dik­ka­ti çe­ki­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT