BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ma­doff ev hap­si­ne alın­dı

Ma­doff ev hap­si­ne alın­dı

Dün­ya­nın en bü­yük ma­li yol­suz­lu­ğu ola­bi­le­cek bir skan­da­lın oda­ğın­da yer alan New York­lu ya­tı­rım­cı Ber­nard Ma­doff, ev hap­si­ne alın­dı.Dün­ya­nın en bü­yük ma­li yol­suz­lu­ğu ola­bi­le­cek bir skan­da­lın oda­ğın­da yer alan New York­lu ya­tı­rım­cı Ber­nard Ma­doff, ev hap­si­ne alın­dı. Ya­tı­rım­cı­la­rı 50 mil­yar do­lar­dan faz­la do­lan­dır­mak­la suç­la­nan New York­lu ya­tı­rım­cı Ber­nard Ma­doff’un, ge­ce­le­ri evin­den çık­ma­sı ya­sak­lan­dı. Ame­ri­ka’nın ön­de ge­len Hed­ge fon yö­ne­ti­ci­le­rin­den olan Ma­doff, 10 mil­yon do­lar­lık ke­fa­let be­de­li­ni bu­la­bil­mek için de ev­le­ri­ni de mah­ke­me ema­ne­ti­ne dev­ret­ti, pa­sa­port­la­rı­na el kon­du. Ame­ri­kan bor­sa­sı­nın üst dü­zey yö­ne­ti­ci­li­ği­ni de yap­mış olan Ma­doff, iki gün ön­ce tu­tuk­lan­mış­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT