BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BİTİRİM İKİLİ Lin­coln&­Ba­ros

BİTİRİM İKİLİ Lin­coln&­Ba­ros

Haf­ta so­nu G.Sa­ray i­le Be­şik­taş a­ra­sın­da oy­na­na­cak 2008’in son der­bi­si ön­ce­sin­de sa­rı-­kır­mı­zı­lı e­kip Lin­coln ve Ba­ros’un for­mu­na gü­ve­ni­yor. Se­zon ba­şın­dan bu ya­na lig­de 13 ma­ça çı­kan, 27 ya­şın­da­ki Ba­ros, at­tı­ğı 11 gol ve yap­tı­ğı 4 a­sist­le ta­kı­mı­nın en ö­nem­li si­la­hı du­ru­mun­da.BREZİLYALI İLK KEZ! Haf­ta so­nu G.Sa­ray i­le Be­şik­taş a­ra­sın­da oy­na­na­cak 2008’in son der­bi­si ön­ce­sin­de sa­rı-­kır­mı­zı­lı e­kip Lin­coln ve Ba­ros’un for­mu­na gü­ve­ni­yor. Se­zon ba­şın­dan bu ya­na lig­de 13 ma­ça çı­kan, 27 ya­şın­da­ki Ba­ros, at­tı­ğı 11 gol ve yap­tı­ğı 4 a­sist­le ta­kı­mı­nın en ö­nem­li si­la­hı du­ru­mun­da. Ge­ri­de ka­lan 15 haf­ta­nın 12’sin­de for­ma gi­yen 29 ya­şın­da­ki Lin­coln i­se bu sü­re­ye 7 gol ve 9 a­sist sığ­dı­ra­rak, ta­kı­mı­na ge­çen se­zo­na o­ran­la çok bü­yük kat­kı yap­tı. F.Bah­çe der­bi­sin­de ta­kı­mı­nın tek go­lü­nü a­tan Lin­coln, Be­şik­taş’a kar­şı ilk kez for­ma gi­ye­cek. B­re­zil­ya­lı fut­bol­cu, ge­çen se­zon ilk ya­rı­da­ki maç­ta Ha­kan Şü­kür i­le bir­lik­te kad­ro dı­şı kal­mış, i­kin­ci ya­rı­da­ki maç­ta i­se kır­mı­zı kart ce­za­sı se­be­biy­le for­ma gi­ye­me­miş­ti.
Kapat
KAPAT