BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TAV Ka­hi­re’de işi bitirdi, yolcular arttı

TAV Ka­hi­re’de işi bitirdi, yolcular arttı

TAV İn­şa­at, Mı­sır’ın baş­ken­tin­de­ki Ka­hi­re Ulus­la­ra­ra­sı Ha­va­li­ma­nı’nın 3’ün­cü ter­mi­nal bi­na­sı­ in­şa­atı­nı ta­mam­la­dı.TAV İn­şa­at, Mı­sır’ın baş­ken­tin­de­ki Ka­hi­re Ulus­la­ra­ra­sı Ha­va­li­ma­nı’nın 3’ün­cü ter­mi­nal bi­na­sı­ in­şa­atı­nı ta­mam­la­dı. Tes­lim tö­re­ni­ne, Mı­sır Baş­ba­ka­nı Ah­met Na­zif ve il­gi­li ba­kan­la­rın ya­nı sı­ra, Tür­ki­ye’nin Ka­hi­re Bü­yü­kel­çi­si Şa­fak Gök­türk, TAV İn­şa­at Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li Ham­di Akın ve TAV İn­şa­at Üst Yö­ne­ti­ci­si (CE­O) Sa­ni Şe­ner ka­tıl­dı. Ye­ni ter­mi­na­lin ta­mam­lan­ma­sıy­la ha­va­li­ma­nı­nın yıl­lık yol­cu ka­pa­si­te­si iki ka­tı­na çı­ka­rıl­dı. 200 bin met­re­ka­re ka­pa­lı ala­na sa­hip olan ha­va­li­ma­nı­nın 3’ün­cü ter­mi­nal bi­na­sın­da 23 adet yol­cu köp­rü­sü, 164 adet asan­sör, yü­rü­yen mer­di­ven ve yü­rü­yen bant, 7 adet ba­gaj alım ban­dı, 110 adet check-in kon­tu­arı bu­lu­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT