BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fitch’den Ya­pı Kre­di Port­föy’e olum­lu not

Fitch’den Ya­pı Kre­di Port­föy’e olum­lu not

Dün­ya­nın ön­de ge­len de­re­ce­len­dir­me ku­ru­luş­la­rın­dan Fitch Ra­tings, Ya­pı Kre­di Port­föy Yö­ne­ti­mi A.Ş.’nin M2(tur) olan Var­lık Yö­ne­ti­mi no­tu­nu M2+(tur) ola­rak olum­lu yön­de re­vi­ze et­ti.Dün­ya­nın ön­de ge­len de­re­ce­len­dir­me ku­ru­luş­la­rın­dan Fitch Ra­tings, Ya­pı Kre­di Port­föy Yö­ne­ti­mi A.Ş.’nin M2(tur) olan Var­lık Yö­ne­ti­mi no­tu­nu M2+(tur) ola­rak olum­lu yön­de re­vi­ze et­ti. Fitch’in de­ğer­len­dir­me­siy­le il­gi­li ola­rak açık­la­ma ya­pan Ya­pı Kre­di Port­föy Ge­nel Mü­dü­rü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Di­dem Gor­don, “2008 yı­lın­da pi­ya­sa­lar­da ya­şa­nan dal­ga­lan­ma­la­ra rağ­men, port­föy yö­ne­ti­min­de­ki de­ne­yi­mi­miz­le is­tik­rar­lı per­for­man­sı­mı­zı sür­dür­dük ve ya­tı­rım yö­ne­ti­mi sü­reç­le­ri­mi­zi ge­liş­tir­me­ye de­vam et­tik” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT