BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YA­ZI­CI­OĞ­LU: Özür di­le­yen özür­lü­le­ri kı­nı­yo­rum

YA­ZI­CI­OĞ­LU: Özür di­le­yen özür­lü­le­ri kı­nı­yo­rum

BBP Ge­nel Baş­ka­nı Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu, “Özür kam­pan­ya­sı­nı baş­la­tan özür­lü­le­ri kı­nı­yo­rum” de­di.> AN­KA­RA Me­mur-Sen Baş­ka­nı Gün­doğ­du, Ya­zı­cı­oğ­lu’nu zi­ya­ret et­ti. BBP Ge­nel Baş­ka­nı Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu, “Özür kam­pan­ya­sı­nı baş­la­tan özür­lü­le­ri kı­nı­yo­rum” de­di. “Kim ki­min adı­na özür di­li­yor?” di­yen Ya­zı­cı­oğ­lu da şun­la­rı kay­det­ti: “Çe­te­ler oluş­tur­ma­nın, düş­man­la iş bir­li­ği yap­ma­nın, Os­man­lı dev­le­ti sa­vaş­tay­ken ara­dan vur­ma­nın, kat­li­am­lar ya­pan çe­te­le­rin bir gü­na­hı yok, em­per­ya­list­le­rin hiç gü­na­hı yok ama va­ta­nı­nı sa­vu­nan, asa­yi­şi­ni ko­ru­mak is­te­yen mil­le­tin, dev­le­tin su­çu var öy­le mi? Özür kam­pan­ya­sı­nı baş­la­tan özür­lü­le­ri kı­nı­yo­rum. On­la­rı ay­dın ola­rak ka­bul et­mi­yo­rum. Bu, geç­mi­şi­ne iha­net­tir.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT