BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Arıt­man’a CHP’den uya­rı

Arıt­man’a CHP’den uya­rı

CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ca­nan Arıt­man’a, par­ti­sin­den uya­rı ya­zı­sı gön­de­ril­di.CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ca­nan Arıt­man’a, par­ti­sin­den uya­rı ya­zı­sı gön­de­ril­di. CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Hak­kı Su­ha Okay im­za­sıy­la Arıt­man’a gön­de­ri­len ya­zı­da, grup baş­kan­ve­kil­le­ri­nin ona­yı ol­ma­dan 2 te­viz­yo­nun ana ha­ber bül­te­ni­ne çık­tı­ğı ha­tır­la­tı­la­rak, “Bu ey­le­min tek­ra­rı ha­lin­de grup di­sip­lin hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı zo­run­lu­lu­ğu do­ğa­cak­tır” de­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 114418
  % 2.01
 • 3.7915
  % -0.13
 • 4.6324
  % -0.58
 • 5.2252
  % -0.36
 • 162.659
  % -0.64
 
 
 
 
 
KAPAT