BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Arıt­man’a CHP’den uya­rı

Arıt­man’a CHP’den uya­rı

CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ca­nan Arıt­man’a, par­ti­sin­den uya­rı ya­zı­sı gön­de­ril­di.CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ca­nan Arıt­man’a, par­ti­sin­den uya­rı ya­zı­sı gön­de­ril­di. CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Hak­kı Su­ha Okay im­za­sıy­la Arıt­man’a gön­de­ri­len ya­zı­da, grup baş­kan­ve­kil­le­ri­nin ona­yı ol­ma­dan 2 te­viz­yo­nun ana ha­ber bül­te­ni­ne çık­tı­ğı ha­tır­la­tı­la­rak, “Bu ey­le­min tek­ra­rı ha­lin­de grup di­sip­lin hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı zo­run­lu­lu­ğu do­ğa­cak­tır” de­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT