BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gül­ben’i de KRİZ vur­du

Gül­ben’i de KRİZ vur­du

‘Aşk Hiç Bit­mez’ ad­lı al­bü­mü­nün üçün­cü kli­bi­ni çe­ke­rek hay­ran­la­rı­na bay­ram sür­pri­zi ya­pan Gül­ben Er­gen, ‘Ya Ölüm­sün Ya Dü­ğün’ şar­kı­sı için ka­me­ra kar­şı­sı­na geç­ti.‘Aşk Hiç Bit­mez’ ad­lı al­bü­mü­nün üçün­cü kli­bi­ni çe­ke­rek hay­ran­la­rı­na bay­ram sür­pri­zi ya­pan Gül­ben Er­gen, ‘Ya Ölüm­sün Ya Dü­ğün’ şar­kı­sı için ka­me­ra kar­şı­sı­na geç­ti. Er­gen, 24 sa­at ara­lık­sız ola­rak ya­pı­lan çe­kim­ler­de so­ğuk ha­va se­be­biy­le zor an­lar ya­şa­dı. İlk kez bir kli­bi için ta­ma­men ken­di gar­dı­ro­bun­dan gi­yi­nen sa­nat­çı beş ay­rı kos­tüm kul­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT