BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tar­kan’dan do­ğa­ya des­tek

Tar­kan’dan do­ğa­ya des­tek

“Me­ta­mor­foz To­ur 2008” tur­ne­si çer­çe­ve­sin­de sah­ne alan Tar­kan, şar­kı­la­rı­nı ses­len­di­rir­ken yap­tı­ğı dans­la­rıy­la da iz­le­yi­ci­le­ri coş­tur­du.“Me­ta­mor­foz To­ur 2008” tur­ne­si çer­çe­ve­sin­de sah­ne alan Tar­kan, şar­kı­la­rı­nı ses­len­di­rir­ken yap­tı­ğı dans­la­rıy­la da iz­le­yi­ci­le­ri coş­tur­du. Türk­le­rin ya­nı sı­ra Al­man­lar­dan da bü­yük il­gi gö­ren kon­se­rin­de Tar­kan, ta­bi­atın ko­run­ma­sı için çağ­rı­da bu­lu­na­rak, “Bu dün­ya bi­ter­se ger­çek­ten gi­de­cek ye­ri­miz yok. Ha­di des­tek olun ba­na. Hep be­ra­ber­ce eli­miz­den gel­di­ği ka­dar ya­şa­dı­ğı­mız dün­ya­ya sa­hip çı­ka­lım. Yer­le­re çöp at­ma­ya­lım. Diş­le­ri­mi­zi fır­ça­lar­ken su­yu açık bı­rak­ma­ya­lım” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT