BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tat­lı­ses kor­kut­tu!..

Tat­lı­ses kor­kut­tu!..

Ali­şan ve Çağ­la Şı­kel’in bir­lik­te sun­du­ğu “Her Şey Da­hil” ad­lı programa katılan İb­ra­him Tat­lı­ses, ha­ya­tı­nın an­la­tıl­dı­ğı bir bel­ge­sel­le kar­şı­laş­tı.Ali­şan ve Çağ­la Şı­kel’in bir­lik­te sun­du­ğu “Her Şey Da­hil” ad­lı programa katılan İb­ra­him Tat­lı­ses, ha­ya­tı­nın an­la­tıl­dı­ğı bir bel­ge­sel­le kar­şı­laş­tı. Gö­rün­tü­le­ri iz­ler­ken duy­gu­sal an­lar ya­şa­yan ün­lü sa­nat­çı, za­man za­man göz­yaş­la­rı­na da en­gel ola­ma­dı. Tat­lı­ses, geç­ti­ği­miz ağus­tos ayın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den ya­kın dos­tu Os­man Yağ­mur­de­re­li ile il­gi­li gö­rün­tü­le­re gel­di­ğin­de ise ön­ce ağ­la­ma­ya baş­la­dı, da­ha son­ra fe­na­la­şa­rak ken­di­ni stüd­yo­nun dı­şı­na at­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93392
  % 0.24
 • 5.3922
  % -0.88
 • 6.1468
  % -0.81
 • 6.944
  % -0.85
 • 223.618
  % -0.75
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT