BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bana “THY TÜLİN” diyorlar

Bana “THY TÜLİN” diyorlar

Geç­ti­ği­miz haf­ta Vi­ya­na ve Zü­rih’te çe­kim­le­re ka­tı­lan Şa­hin’i son du­ra­ğı Stutt­gart dö­nü­şü Tür­ki­ye’ye ge­ti­ren uça­ğın per­so­ne­li, do­ğum gü­nü olan ün­lü man­ken için pas­ta kes­ti.Geç­ti­ği­miz haf­ta Vi­ya­na ve Zü­rih’te çe­kim­le­re ka­tı­lan Şa­hin’i son du­ra­ğı Stutt­gart dö­nü­şü Tür­ki­ye’ye ge­ti­ren uça­ğın per­so­ne­li, do­ğum gü­nü olan ün­lü man­ken için pas­ta kes­ti. Şa­hin, “Yı­lın bü­yük bö­lü­mü­nü Türk Ha­va Yol­la­rı uçak­la­rın­da ge­çi­ri­yo­rum. Ba­na ‘THY Tü­lin’ di­yor­lar” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT