BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Krizi en iyi ben bilirim

Krizi en iyi ben bilirim

Sah­ne­le­rin be­ğe­ni­len is­mi Ye­liz, kü­re­sel kriz için tedbirle­ri­ni al­dı­ğı­nı ve her­ke­sin de al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor.Sah­ne­le­rin be­ğe­ni­len is­mi Ye­liz, kü­re­sel kriz için tedbirle­ri­ni al­dı­ğı­nı ve her­ke­sin de al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. İçin­de bu­lun­du­ğu­muz eko­no­mik kriz du­ru­mu bir­çok de­fa ken­di ha­ya­tın­da ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­ten Ye­liz, ‘Kri­zin ne de­mek ol­du­ğu­nu en iyi bi­len in­san­lar­dan bi­ri­si­yim. Sa­nat­çı ol­ma­mın öte­sin­de du­yar­lı bir in­sa­nım. O yüz­den he­pi­mi­zin ta­şın al­tı­na eli­ni koy­ma­sı ge­re­ki­yor’ di­ye­rek sah­ne üc­re­tin­de çok bü­yük in­di­rim yap­tı­ğı­nı söy­lü­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT