BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mek­si­ka’ya Os­man­lı he­di­ye­si

Mek­si­ka’ya Os­man­lı he­di­ye­si

Tür­ki­ye, Mek­si­ka’ya jest yap­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.Tür­ki­ye, Mek­si­ka’ya jest yap­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Mek­si­ka’nın ba­ğım­sız­lı­ğı­nın 100. yıl dö­nü­mün­de Os­man­lı va­tan­daş­la­rı ta­ra­fın­dan ül­ke­ye he­di­ye edi­len sa­at ku­le­si­ni ye­ni­le­ye­rek, 200. yıl dö­nü­mün­de bu ül­ke­ye he­di­ye ede­cek. Sa­at ku­le­si, Me­xi­co’nun ta­ri­hî mer­ke­zin­de, Ve­nus­ti­ano Car­ran­za ve Bo­li­var so­kak­la­rı­nın ke­siş­ti­ği kö­şe­de ve “Os­man­lı Saa­ti” ola­rak bi­li­ni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT