BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HAŞİMİ’den PKK garantisi

HAŞİMİ’den PKK garantisi

Irak Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı Ta­rık El Ha­şi­mi, iki gün­lük res­mi zi­ya­ret için An­ka­ra’ya gel­di.Cumhurbaşkanı Gül ile görüşen Tarık El Haşimi, Başbakan Erdoğan ile de bugün bir araya gelecek. Irak Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı Ta­rık El Ha­şi­mi, iki gün­lük res­mi zi­ya­ret için An­ka­ra’ya gel­di. Esen­bo­ğa Ha­va­li­ma­nı’nda ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­yan Ha­şi­mi, “Par­la­men­to üye­le­ri­ni­zin Ku­zey Irak’a yap­tı­ğı zi­ya­ret olum­lu so­nuç­lan­dı. İn­şal­lah PKK’nın sı­nır­da­ki te­rö­rist fa­ali­yet­le­ri­ne son ve­re­cek ve du­ru­mu kon­trol al­tı­na ala­cak bir sü­re­ce gi­re­ce­ğiz. Eko­no­mik iliş­ki­ler ve di­ğer iki­li iliş­ki­le­ri ge­liş­tir­eceğiz” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT