BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İnö­nü Üni­ver­si­te­si’ne 918 me­mur alı­na­cak

İnö­nü Üni­ver­si­te­si’ne 918 me­mur alı­na­cak

TBMM Ge­nel Ku­ru­lun­da, Ma­lat­ya İnö­nü Üni­ver­si­te­si­ne öğ­re­tim ele­ma­nı ve me­mur kad­ro­su ih­da­sı­nı ön­gö­ren ya­sa tek­li­fi, ka­bul edil­di.TBMM Ge­nel Ku­ru­lun­da, Ma­lat­ya İnö­nü Üni­ver­si­te­si­ne öğ­re­tim ele­ma­nı ve me­mur kad­ro­su ih­da­sı­nı ön­gö­ren ya­sa tek­li­fi, ka­bul edil­di. Tek­lif­te ön­gö­rü­len öğ­re­tim ele­ma­nı kad­ro sa­yı­sı 283’ten 289’a çı­ka­rıl­dı. Ka­bul edi­len ka­nun­la ay­rı­ca, İnö­nü Üni­ver­si­te­si­ne 289 öğ­re­tim ele­ma­nı ve 918 me­mur kad­ro­su ih­das edil­di. Süt­çü İmam Üni­ver­si­te­si­ne kad­ro ve­ril­me­si­ne iliş­kin öner­ge­ler, işleme konmadı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT