BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Fran­sa’da ca­mi kundaklandı

Fran­sa’da ca­mi kundaklandı

Fran­sa’nın Lyon ken­ti ya­kın­la­rın­da­ki bir ban­li­yö­de bu­lu­nan ca­mi, kim­li­ği be­lir­le­ne­me­yen ki­şi­ler ta­ra­fın­dan kun­dak­lan­dı.Fran­sa’nın Lyon ken­ti ya­kın­la­rın­da­ki bir ban­li­yö­de bu­lu­nan ca­mi, kim­li­ği be­lir­le­ne­me­yen ki­şi­ler ta­ra­fın­dan kun­dak­lan­dı. Sa­int-Pri­est ban­li­yö­sün­de­ki kun­dak­la­ma, ca­mi­de ha­fif mad­di za­ra­ra yol aç­tı. Kun­dak­la­ma so­nu­cu çı­kan yan­gı­nın, ca­mi­nin gi­riş ka­pı­sın­da baş­la­dı­ğı, an­cak bi­na­yı sar­ma­dan sön­dü­rül­dü­ğü bil­di­ril­di. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, “kor­kak­ça ve al­çak­ça” ola­rak ni­te­le­di­ği sal­dı­rı­yı kı­na­dı. Ba­kan­lık, kun­dak­la­may­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­la­ttı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT