BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ke­mer’de law si­la­hı bu­lun­du

Ke­mer’de law si­la­hı bu­lun­du

An­tal­ya’nın Ke­mer il­çe­sin­de, te­rö­rist­le­re ait plas­tik pat­la­yı­cı, law si­la­hı, kes­kin ni­şan­cı ve pi­ya­de tü­fek­le­ri ele ge­çi­ril­di.An­tal­ya’nın Ke­mer il­çe­sin­de, te­rö­rist­le­re ait plas­tik pat­la­yı­cı, law si­la­hı, kes­kin ni­şan­cı ve pi­ya­de tü­fek­le­ri ele ge­çi­ril­di. Di­yar­ba­kır’ın Li­ce il­çe­si Se­rin­ce kö­yü böl­ge­sin­de de, 2 ki­log­ram C-4 plas­tik pat­la­yı­cı, ile tıb­bi mal­ze­me ile Şır­nak’ın Kum­ça­tı böl­ge­sin­de de, top­ra­ğa giz­len­miş top­lam 238 ki­log­ram muh­te­lif gı­da mad­de­si bu­lun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT