BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

CANLI YAYIN
Başbakan Yıldırım, Kocaeli'deki toplantıda konuşuyor
Anasayfa > Haber > Se­la­hat­tin Ter­zi’nin ba­ba­sı ve­fat et­ti

Se­la­hat­tin Ter­zi’nin ba­ba­sı ve­fat et­ti

Tür­ki­ye Ga­ze­te­si Da­ğı­tım Ser­vi­si ça­lı­san­la­rın­dan Se­la­hat­tin Ter­zi’nin ba­ba­sı Meh­met Ter­zi, dün ve­fat et­ti.Tür­ki­ye Ga­ze­te­si Da­ğı­tım Ser­vi­si ça­lı­san­la­rın­dan Se­la­hat­tin Ter­zi’nin ba­ba­sı Meh­met Ter­zi, dün ve­fat et­ti. Mer­hu­mun ce­na­ze­si bu­gün mem­le­ke­ti Kas­ta­mo­nu’nun Araç il­çe­sin­de kı­lı­na­cak öğ­le na­ma­zı­nı mü­te­akip top­ra­ğa ve­ri­le­cek. Mer­hu­ma Al­lahü tea­la’dan rah­met, ya­kın­la­rı­na, ke­der­li ai­le­si­ne ve dost­la­rı­na sa­bır­lar di­li­yo­ruz.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 107024
  % 0.1
 • 3.525
  % -0.36
 • 4.1245
  % -0.66
 • 4.5362
  % -0.29
 • 144.353
  % -0.11
 
 
 
 
 
KAPAT