BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TİK­KO yö­ne­ti­ci­si ziyarette yakalandı

TİK­KO yö­ne­ti­ci­si ziyarette yakalandı

An­ka­ra, Si­vas ve Sam­sun Em­ni­yet mü­dür­lük­le­rin­ce TKP/ML-TİK­KO üye­si ol­du­ğu id­di­asıy­le ara­nan S.A, (32) yakınlarını ziyaret için geldiği Bur­sa’nın Os­man­ga­zi il­çe­sin­de ge­zer­ken gö­zal­tı­na alın­dı.An­ka­ra, Si­vas ve Sam­sun Em­ni­yet mü­dür­lük­le­rin­ce TKP/ML-TİK­KO üye­si ol­du­ğu id­di­asıy­le ara­nan S.A, (32) yakınlarını ziyaret için geldiği Bur­sa’nın Os­man­ga­zi il­çe­sin­de ge­zer­ken gö­zal­tı­na alın­dı. S.A.’nın An­ka­ra’da da ci­na­yet su­çun­dan aran­dı­ğı or­ta­ya çı­kar­ken, TİK­KO’nun üst dü­zey yö­ne­ti­ci kad­ro­sun­dan ol­du­ğu ifa­de edil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT