BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ec­za­cı­ mi­tin­gi için polis alarmda

Ec­za­cı­ mi­tin­gi için polis alarmda

Ec­za­cı­lar Bir­li­ği ta­ra­fın­dan bu­gün İs­tan­bul ve An­ka­ra’da dü­zen­le­ne­cek mi­ting­te, “Yu­na­nis­tan Pro­vo­kas­yo­nu”nun baş­la­tıl­ma­sı ih­ti­ma­li po­li­si alar­ma ge­çir­di.> Sü­ley­man De­mir AN­KA­RA Ec­za­cı­lar Bir­li­ği ta­ra­fın­dan bu­gün İs­tan­bul ve An­ka­ra’da dü­zen­le­ne­cek mi­ting­te, “Yu­na­nis­tan Pro­vo­kas­yo­nu”nun baş­la­tıl­ma­sı ih­ti­ma­li po­li­si alar­ma ge­çir­di. Po­li­se gö­re, mi­tin­gi fır­sat bi­len grup­lar, Yu­na­nis­tan pro­vo­kas­yo­nu fi­ti­li­ni An­ka­ra’da ateşlemek isteyecek. KESK’in 3 Ka­sım’daki mi­tin­ge sı­zan Mark­sist grup­la­rı­n bu mi­tin­ge de sı­za­ca­ğı is­tih­ba­ra­tı alın­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT