BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En iyi 100 otelin 17’si Türkiye’de

En iyi 100 otelin 17’si Türkiye’de

Dün­ya­nın en bü­yük tur ope­ra­tör­le­ri ara­sın­da yer alan TU­I’nin Tür­ki­ye Ürün ve Kon­trat­lar Mü­dü­rü Me­lih Ye­tiş, TU­I’nin müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti esa­sı­na da­ya­lı dün­ya­da seç­ti­ği en iyi 100 ote­lin 17’si­nin Tür­ki­ye’de bu­lun­du­ğu­nu bil­dir­di.Dün­ya­nın en bü­yük tur ope­ra­tör­le­ri ara­sın­da yer alan TU­I’nin Tür­ki­ye Ürün ve Kon­trat­lar Mü­dü­rü Me­lih Ye­tiş, TU­I’nin müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti esa­sı­na da­ya­lı dün­ya­da seç­ti­ği en iyi 100 ote­lin 17’si­nin Tür­ki­ye’de bu­lun­du­ğu­nu bil­dir­di. Ye­tiş, bu otel­ler­den iki­si­nin Ege Böl­ge­si’nde, 15’inin An­tal­ya’da yer al­dı­ğı­nı kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT