BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Er­san 6952573 Na­rin 5099797 BAĞ­CI­LAR: Ay­dın 4336828 Er­soy 6563611 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: İf­fet 4411012 Ör­nek 5566644 Na­lan 6574021 Se­da 5524827 Ünal 5752879 Be­rin 4742660 BA­KIR­KÖY: Dört­kar­deş 5423123 Pı­nar 5593705 Yü­cel 5716905 Fi­liz 5791603 Öz­lem 5738889 BAY­RAM­PA­ŞA: Ay­dı­ner 5770003 BE­ŞİK­TAŞ: Ar­na­vut­köy 2635698 Me­lis 2743333 Zey­nep 2687258 Gün­düz 2607179 BE­YOĞ­LU: Mis 2496132 Ay­dın 3693616 Ka­sım­pa­şa 2534193 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Der­man 6050214 Du­ru 8733133 Ekol Çar­şı 8550154 Gü­neş 6898110 İn­ci 8839799 Ha­ri­ka 8638484 Çı­nar 8590710 Sön­mez 8755593 Bi­li­can 6995848 ÇA­TAL­CA: Ye­ni Ec­za­ne 7891129 Şi­rin 7712149 EMİ­NÖ­NÜ: Sir­ke­ci Gar 5266429 ESEN­LER: Atı­şa­lan 4304140 Elif­su 6111257 EYÜP: Öğ­ret­men­ler 6251988 Nil­gün 5632632 Se­def 3225922 FA­TİH: Al­tuğ 5876636 Ya­man 5865566 Cem 4910624 Hor­hor 5250249 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Ay­tan 4779848 Ka­an 6181889 Şi­fa 5972421 Ba­rış 4195750 Ali Ga­lip 4181625 Hic­ret 4751824 GÜN­GÖ­REN: Ak­tan 5084087 Ey­lül 5532394 Se­ma 6431121 KA­ĞIT­HA­NE: Sel­çuk 2208751 Ha­yat 3240156 Gül­te­pe 2684659 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Umut 6485446 Ya­se­min 6710433 Mü­ge 5482360 Gü­ver­cin 5792689 Mest 6244338 Se­fa 5795869 SA­RI­YER: Mer­kez 2775163 Ata­lay 2420658 Sİ­LİV­Rİ: Ca­nan 7275852 Yal­çın 7315104 ŞİŞ­Lİ:Aya­za­ğa Et­fal 2890562 Bu­rak 2664946 Fe­ri­köy Şi­fa 2304003 Ye­ni Al­tuğ 2462785 ZEY­TİN­BUR­NU: Gü­lis­tan 5107564 Tuğ­ba 5825836 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bü­lent 3118115 Mer­kez 3826392 Halk 3518432 Kı­na­lı 3814151 BEY­KOZ: Gü­lay 4657811 İl­kem 3239595 Ça­vuş­ba­şı Şi­fa 4799126 KA­DI­KÖY: At­lan­tik 3629350 Eren 4457095 Eren­köy Mer­kez 3856982 Ga­ye 3606445 Gü­nen 3501589 Maz­har­bey 5650674 Ya­vu­zer 3580075 Can­se­ver 3470092 Su­na 3255017 Ve­ra 3407624 Ece 4554921 Gör­kem 5735564 KAR­TAL: Ve­fa 5171472 Kur­fa­lı 3771331 Mer­kez 3116201 Hü­ma 3096215 Ha­yat 3892234 Na­moğ­lu 4753385 MAL­TE­PE: Nes­rin 3710475 Çağ­daş 4274926 Öz­can 3885457 Mer­kez Gü­ler 3523395 PEN­DİK: Pı­nar 3079340 Tu­na 3544727 El­van 3905702 SUL­TAN­BEY­Lİ: Di­dem 4192513 Şİ­LE: Ağ­va­can 7218030 Uz­man 7115917 TUZ­LA: Zu­hal 3928778 De­mir­taş 4468206 Der­man 4232407 ÜM­RA­Nİ­YE: Ba­rış 6124389 Zey­nep 5231040 Can Şi­fa 6401120 İrem 6428238 Yıl­maz 6323386 Ul­vi 6341074 Umut 4558988 ÜS­KÜ­DAR: Hül­ya 4227290 Ya­zı­cı 4602045 Ay­lin 4613777 Be­tül 5457864 Kış­la 3436605 Ye­ni Fıs­tı­ka­ğa­cı 3349940
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT