BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Erik ağacı şaşırdı, meyve verdi

Erik ağacı şaşırdı, meyve verdi

Ara­lık ayı­nın ilk 15 gü­nün­de ha­va sı­cak­lı­ğı­nın 15-20 de­re­ce­de sey­ret­ti­ği ha­va­la­ra al­da­nan erik ağaç­la­rı, ön­ce çi­cek aç­tı ar­dın­dan mey­ve ver­di.> İr­fan Al­tı­kar­deş BUR­SA İHA İlk de­fa böy­le bir du­rum­la kar­şı­laş­tık­la­rı­nı be­lir­ten köy­lü­ler, bu­nu ka­sım ve ara­lık­ta ya­şa­nan sı­cak ha­va­la­ra bağ­la­dı. Ara­lık ayı­nın ilk 15 gü­nün­de ha­va sı­cak­lı­ğı­nın 15-20 de­re­ce­de sey­ret­ti­ği ha­va­la­ra al­da­nan erik ağaç­la­rı, ön­ce çi­cek aç­tı ar­dın­dan mey­ve ver­di. Ulu­dağ’da kar ya­ğar­ken, Ye­ni­ka­ra­ğaç kö­yün­de va­tan­daş­lar can erik ye­di. Köy sa­kin­le­rin­den En­ver Koç, “Ha­va­la­rın Ka­sım ve Ara­lık ayın­da za­man za­man 20 de­re­ce­nin üze­rin­de sey­ret­me­si ağaç­la­rı uyan­dır­dı. İlk­ba­har­da mey­ve ve­ren erik ağaç­la­rı şa­şı­ra­rak Ara­lık’ta çi­çek açıp mey­ve ver­di. Di­ğer ağaç­la­rın den­ge­le­ri de bo­zu­la­cak. Ha­sat du­ru­mu in­şal­lah iyi olur” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT