BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kim­lik ara­yış­la­rı ül­ke­ye za­rar ve­rir

Kim­lik ara­yış­la­rı ül­ke­ye za­rar ve­rir

TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, res­mi te­mas­lar­da bu­lun­mak üze­re özel uçak “GAP” ile dün Ma­ke­don­ya’ya git­ti.TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, res­mi te­mas­lar­da bu­lun­mak üze­re özel uçak “GAP” ile dün Ma­ke­don­ya’ya git­ti. TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ca­nan Arıt­man’ın Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’e yö­ne­lik söz­le­ri­ne sert tepki gösterdi. Top­tan, “Fev­ka­la­de ya­kı­şık­sız. Bil­di­ğim ka­da­rıy­la da­ya­nak­sız, ke­sin­lik­le ağ­zın­dan çık­ma­ma­sı ge­re­ken söz­cük­ler” di­ye ko­nuş­tu. Top­tan, bu kim­li­ğin dı­şın­da kim­lik ara­yış­la­rı­nın bir id­di­a ve it­ham me­se­le­si sa­yıl­ma­sı­nın hiç kim­se­ye, Tür­ki­ye’ye ya­ra­rı ol­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95464
  % 1.47
 • 4.7578
  % -0.74
 • 5.5643
  % -0.86
 • 6.2385
  % -0.81
 • 188.034
  % -0.99
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT