BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kim­lik ara­yış­la­rı ül­ke­ye za­rar ve­rir

Kim­lik ara­yış­la­rı ül­ke­ye za­rar ve­rir

TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, res­mi te­mas­lar­da bu­lun­mak üze­re özel uçak “GAP” ile dün Ma­ke­don­ya’ya git­ti.TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, res­mi te­mas­lar­da bu­lun­mak üze­re özel uçak “GAP” ile dün Ma­ke­don­ya’ya git­ti. TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ca­nan Arıt­man’ın Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’e yö­ne­lik söz­le­ri­ne sert tepki gösterdi. Top­tan, “Fev­ka­la­de ya­kı­şık­sız. Bil­di­ğim ka­da­rıy­la da­ya­nak­sız, ke­sin­lik­le ağ­zın­dan çık­ma­ma­sı ge­re­ken söz­cük­ler” di­ye ko­nuş­tu. Top­tan, bu kim­li­ğin dı­şın­da kim­lik ara­yış­la­rı­nın bir id­di­a ve it­ham me­se­le­si sa­yıl­ma­sı­nın hiç kim­se­ye, Tür­ki­ye’ye ya­ra­rı ol­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116316
  % 2.54
 • 3.7856
  % -0.25
 • 4.6652
  % -0.46
 • 5.2889
  % -0.48
 • 161.947
  % -0.34
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT