BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çıl­gın âşık­lar ev­le­ndirilecek

Çıl­gın âşık­lar ev­le­ndirilecek

Ev­len­mek maksadıyla Mar­din’den Ada­na’ya ka­çan ve ge­ti­ril­dik­le­ri po­lis mer­ke­zi­nin ça­tı­sın­dan at­la­yan Ş.M. (16) ve Ş.S’nin (16) aileleri;Ev­len­mek maksadıyla Mar­din’den Ada­na’ya ka­çan ve ge­ti­ril­dik­le­ri po­lis mer­ke­zi­nin ça­tı­sın­dan at­la­yan Ş.M. (16) ve Ş.S’nin (16) aileleri; tö­re se­be­biy­le genç­le­rin mut­suz ol­ma­sı­nı is­te­me­dik­le­rini ve okul­la­rı­nın bit­me­sin­den son­ra ev­len­dir­me­yi plan­la­dık­la­rını söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT