BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Macaristan ve Çin de faiz indirdi

Macaristan ve Çin de faiz indirdi

Çin Mer­kez Ban­ka­sı fa­iz oran­la­rı­nı 27 baz pu­an dü­şür­dü. Mer­kez ban­ka­sın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, ya­vaş­la­yan eko­no­mi­yi des­tek­le­mek için 4 ay için­de 5. de­fa fa­iz oran­la­rı­nın dü­şü­rül­dü­ğü bil­di­ril­di.Çin Mer­kez Ban­ka­sı fa­iz oran­la­rı­nı 27 baz pu­an dü­şür­dü. Mer­kez ban­ka­sın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, ya­vaş­la­yan eko­no­mi­yi des­tek­le­mek için 4 ay için­de 5. de­fa fa­iz oran­la­rı­nın dü­şü­rül­dü­ğü bil­di­ril­di. Bu­na gö­re, 1 yıl­lık ban­ka kre­di­le­ri­nin ma­li­ye­ti yüz­de 5.58’den yüz­de 5.31’e, bir yıl­lık gös­ter­ge fa­iz ora­nı da yüz­de 2.52’den yüz­de 2.25’e ge­ri­le­di. Ma­ca­ris­tan Mer­kez Ban­ka­sı da, fa­iz­ler­de 0.50 pu­an­lık in­di­rim ka­ra­rı al­dı. Eko­no­mi çev­re­le­ri, yıl­lık fa­iz oran­la­rı­nı 3 pu­an artırıp yüz­de 8.5’dan yüz­de 11.5’e çı­ka­ran Mer­kez Ban­ka­sı’nı suçlamıştı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT