BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Asgari ücret perşembe gününe kaldı

Asgari ücret perşembe gününe kaldı

2009 yı­lı için ge­çer­li ola­cak as­ga­ri üc­ret ra­ka­mı hâ­lâ be­lir­le­ne­me­di.2009 yı­lı için ge­çer­li ola­cak as­ga­ri üc­ret ra­ka­mı hâ­lâ be­lir­le­ne­me­di. Ta­raf­lar, dün üçün­cü de­fa TİSK Ge­nel Mer­ke­zi’nde bi­ra­ra­ya gel­me­si­ne rağ­men üc­ret ko­nu­sun­da an­la­şa­ma­dı. As­ga­ri Üc­ret Tes­pit Ko­mis­yo­nu­nun per­şem­be gün­kü dör­dün­cü top­lan­tı­sı son­ra­sı ra­ka­mı açık­lama­sı bek­le­ni­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT