BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Asgari ücret perşembe gününe kaldı

Asgari ücret perşembe gününe kaldı

2009 yı­lı için ge­çer­li ola­cak as­ga­ri üc­ret ra­ka­mı hâ­lâ be­lir­le­ne­me­di.2009 yı­lı için ge­çer­li ola­cak as­ga­ri üc­ret ra­ka­mı hâ­lâ be­lir­le­ne­me­di. Ta­raf­lar, dün üçün­cü de­fa TİSK Ge­nel Mer­ke­zi’nde bi­ra­ra­ya gel­me­si­ne rağ­men üc­ret ko­nu­sun­da an­la­şa­ma­dı. As­ga­ri Üc­ret Tes­pit Ko­mis­yo­nu­nun per­şem­be gün­kü dör­dün­cü top­lan­tı­sı son­ra­sı ra­ka­mı açık­lama­sı bek­le­ni­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94143
  % 0.56
 • 5.3126
  % -0.54
 • 6.0666
  % -0.38
 • 6.8127
  % -0.44
 • 208.432
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT