BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bah­çe­li­ev­ler sa­pı­ğı ni­ha­yet ya­ka­lan­dı

Bah­çe­li­ev­ler sa­pı­ğı ni­ha­yet ya­ka­lan­dı

Bah­çe­li­ev­ler’de ba­zı ço­cuk­la­rın ta­ci­ze uğ­ra­ma­sı olay­la­rı­na yö­ne­lik ça­lış­ma so­nu­cu gö­zal­tı­na alı­nan Ah­met En­der K, ad­li­ye­ye sevk edil­di.Bah­çe­li­ev­ler’de ba­zı ço­cuk­la­rın ta­ci­ze uğ­ra­ma­sı olay­la­rı­na yö­ne­lik ça­lış­ma so­nu­cu gö­zal­tı­na alı­nan Ah­met En­der K, ad­li­ye­ye sevk edil­di. Son bir yıl­da yaş­la­rı 8 ile 11 ara­sın­da de­ği­şen 4 kız ço­cu­ğu ile bir ka­dı­na ta­ciz­de bu­lun­du­ğu öne sü­rü­len Ah­met En­der K, nö­bet­çi mah­ke­me­ce tu­tuk­la­na­rak ce­zaevi­ne gön­de­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT