BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > An­ne ile oğul so­ba­dan ze­hir­len­di

An­ne ile oğul so­ba­dan ze­hir­len­di

Ka­ğıt­ha­ne’de Gür­sel Ma­hal­le­si Gök­ku­şa­ğı So­kak’ta bu­lu­nan 3 kat­lı bi­na­nın 2. ka­tın­da­ki evin­de oğ­lu Do­ğu­kan Gü­nal (7) ile bir­lik­te otu­ran Sey­han Gü­nal, ge­ce kö­mür so­ba­sı­nın ko­va­sı­nı çı­kar­ta­rak, da­ha iyi ısı­na­bil­mek mak­sa­dıy­la, yat­tık­la­rı oda­nın or­ta­sı­na koy­du.Ka­ğıt­ha­ne’de Gür­sel Ma­hal­le­si Gök­ku­şa­ğı So­kak’ta bu­lu­nan 3 kat­lı bi­na­nın 2. ka­tın­da­ki evin­de oğ­lu Do­ğu­kan Gü­nal (7) ile bir­lik­te otu­ran Sey­han Gü­nal, ge­ce kö­mür so­ba­sı­nın ko­va­sı­nı çı­kar­ta­rak, da­ha iyi ısı­na­bil­mek mak­sa­dıy­la, yat­tık­la­rı oda­nın or­ta­sı­na koy­du. Sey­han Gü­nal (27) ile oğ­lu Do­ğu­kan, kar­bon­mo­nok­sit ga­zın­dan ze­hir­le­ne­rek ha­yat­la­rı­nı kay­bet­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT