BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ca­mi­le­ri ya­kan 5 şüp­he­li ya­ka­lan­dı

Ca­mi­le­ri ya­kan 5 şüp­he­li ya­ka­lan­dı

İs­tan­bul’da ca­mi­ler­de­ki yan­gın olay­la­rı­na ka­rış­tık­la­rın­dan şüp­he­le­ni­len 5 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Kü­çük­çam­lı­ca‘da­ki Kot­ku Ca­mi­i’nde ikin­ci de­fa yan­gın çı­kart­mak is­te­di­ği öne sü­rü­len bir ki­şi de ya­ka­lan­dı. Şüp­he­li­ler­den Fer­hat K. gör­gü şa­hit­le­ri ta­ra­fın­dan teş­his edil­di.İs­tan­bul’da ca­mi­ler­de­ki yan­gın olay­la­rı­na ka­rış­tık­la­rın­dan şüp­he­le­ni­len 5 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Kü­çük­çam­lı­ca‘da­ki Kot­ku Ca­mi­i’nde ikin­ci de­fa yan­gın çı­kart­mak is­te­di­ği öne sü­rü­len bir ki­şi de ya­ka­lan­dı. Şüp­he­li­ler­den Fer­hat K. gör­gü şa­hit­le­ri ta­ra­fın­dan teş­his edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT