BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ban­ka ara­cın­dan 170 bin YTL gas­bet­ti­ler

Ban­ka ara­cın­dan 170 bin YTL gas­bet­ti­ler

Bah­çe­li­ev­ler’de bir ban­ka ara­cı­nı dur­du­ran si­lah­lı ve kar mas­ke­li 3 ki­şi, araç­ta­ki gö­rev­li­le­ri et­ki­siz ha­le ge­tir­di.Bah­çe­li­ev­ler’de bir ban­ka ara­cı­nı dur­du­ran si­lah­lı ve kar mas­ke­li 3 ki­şi, araç­ta­ki gö­rev­li­le­ri et­ki­siz ha­le ge­tir­di. Ha­va­ya bir el ateş eden gasp­çı­lar, yak­la­şık 170 bin YTL’yi ala­rak olay ye­ri­ne gel­dik­le­ri oto­mo­bil­le kaç­tı. Gasbedi­len pa­ra­la­rın Bah­çe­li­ev­ler Be­le­di­ye­si­nin vez­ne­le­rin­den, ban­ka­ya gö­tü­rül­mek üze­re tes­lim alın­dı­ğı öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT