BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si için Prof. Dr. Söy­let ilk sı­ra­da

İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si için Prof. Dr. Söy­let ilk sı­ra­da

YÖK Ge­nel Ku­ru­lu, İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si’nin Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’e su­nu­la­cak rek­tör aday­la­rı­nı be­lir­le­di. Lis­te­de, üni­ver­si­te­de­ki se­çim­de ikin­ci sı­ra­da bu­lu­nan Prof. Dr. Yu­nus Söy­let ilk sı­ra­da yer al­dı.YÖK Ge­nel Ku­ru­lu, İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si’nin Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’e su­nu­la­cak rek­tör aday­la­rı­nı be­lir­le­di. Lis­te­de, üni­ver­si­te­de­ki se­çim­de ikin­ci sı­ra­da bu­lu­nan Prof. Dr. Yu­nus Söy­let ilk sı­ra­da yer al­dı. Prof. Dr. Söy­let, ge­nel ku­rul top­lan­tı­sın­da­ki oy­la­ma­da ilk tur­da 11 oy ala­rak bi­rin­ci sı­ra­da gel­di. Üni­ver­si­te­de­ki se­çim­de en yük­sek oyu alan (483) Prof. Dr. Ali Ak­yüz, dör­dün­cü tur oy­la­ma­da 11 oy ala­rak ikin­ci sı­ra­ya yer­leş­ti. Üçün­cü sı­ra­da ise Prof. Dr. Me­lih Boy­dak yer al­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT