BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

CANLI YAYIN
Erdoğan: Bu sabah 8:30 itibarıyla Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı [CANLI]
Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > CHP’nin İs­tan­bul for­mü­lü

CHP’nin İs­tan­bul for­mü­lü

CHP, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı için ada­yı­nı an­ket­le be­lir­le­ye­cek.CHP, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı için ada­yı­nı an­ket­le be­lir­le­ye­cek. Ke­mal Der­viş, İSO Baş­ka­nı Ta­nıl Kü­çük, İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li İl­han Ke­si­ci, Grup Baş­kan­ve­ki­li Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, İs­tan­bul İl Baş­ka­nı Gür­sel Te­kin, geç­ti­ği­miz ay CHP’ye ka­tı­lan es­ki Kül­tür Ba­ka­nı Er­can Ka­ra­kaş, İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ber­han Şim­şek ve iş ada­mı Cem Koz­lu’nun isim­le­ri­ni hal­ka su­na­cak CHP, so­nu­ca gö­re İs­tan­bul ada­yı­nı be­lir­le­ye­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT