BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Mer­sin yaz­ma­dan mek­tup gel­mi­yor

Mer­sin yaz­ma­dan mek­tup gel­mi­yor

Kıb­rıs Türk Ha­va Yol­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü Ah­met Ak­pı­nar, KKTC’ye uy­gu­la­nan izo­las­yon­lar se­be­biy­le mek­tup bi­le ala­ma­dık­la­rı­nı an­lat­tı.Kıb­rıs Türk Ha­va Yol­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü Ah­met Ak­pı­nar, KKTC’ye uy­gu­la­nan izo­las­yon­lar se­be­biy­le mek­tup bi­le ala­ma­dık­la­rı­nı an­lat­tı. “Üze­ri­ne Mer­sin yaz­ma­dan mek­tup gön­de­rir­se­niz gel­mez” di­yen Ak­pı­nar, son üç yıl­da­ki ge­liş­me­le­rin umut ve­ri­ci ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ya­tak sa­yı­mız da art­tı. Umu­du göz ar­dı ede­me­yiz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT