BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kı­zı­lay Ge­nel Baş­ka­nı Kü­çü­ka­li’nin acı gü­nü

Kı­zı­lay Ge­nel Baş­ka­nı Kü­çü­ka­li’nin acı gü­nü

Türk Kı­zı­la­yı Ge­nel Baş­ka­nı Te­kin Kü­çü­ka­li’nin an­ne­si Ha­ti­ce Kü­çü­ka­li’nin (93) ce­na­ze­si, ikin­di vak­ti kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Sa­man­dı­ra Or­ta­dağ Me­zar­lı­ğı’nda def­ne­dil­di.> İS­TAN­BUL Türk Kı­zı­la­yı Ge­nel Baş­ka­nı Te­kin Kü­çü­ka­li’nin an­ne­si Ha­ti­ce Kü­çü­ka­li’nin (93) ce­na­ze­si, ikin­di vak­ti kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Sa­man­dı­ra Or­ta­dağ Me­zar­lı­ğı’nda def­ne­dil­di. Yak­la­şık 2.5 yıl­dır ra­hat­sız­lı­ğı se­be­biy­le te­da­vi gö­ren Hatice Küçükali dün sa­bah ve­fat et­miş­ti. Türk Kı­zı­la­yı Ge­nel Baş­ka­nı Te­kin Kü­çü­ka­li, oğ­lu En­ver Kü­çü­ka­li ile ca­mi bah­çe­sin­de ta­zi­ye­le­ri ka­bul et­ti. Tö­re­ne, Kü­çü­ka­li’nin ai­le­si ve ya­kın­la­rı­nın ya­nı sı­ra AK Par­ti İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Sek­men, Pen­dik Be­le­di­ye Baş­ka­nı Erol Ka­ya, Kar­tal Be­le­di­ye Baş­ka­nı Arif Dağ­lar, Mal­te­pe Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fik­ri Kö­se, sa­nat­çı­lar İs­ma­il Tü­rüt ve Er­can Sa­at­çi, Kı­zı­lay ça­lı­şan­la­rı ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 97500
  % 0.71
 • 5.3377
  % -0.52
 • 6.0886
  % -0.29
 • 6.9247
  % -0.1
 • 221.192
  % -0.21
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT