BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Si­vok’un ha­ya­li Ada

Si­vok’un ha­ya­li Ada

Be­şik­taş’ın Çek fut­bol­cu­su To­mas Si­vok, en bü­yük ha­ya­li­nin ile­ri­de İn­gil­te­re’de oy­na­mak ve Manc­hes­ter Uni­ted for­ma­sı giy­mek ol­du­ğu­nu söy­le­di.Be­şik­taş’ın Çek fut­bol­cu­su To­mas Si­vok, en bü­yük ha­ya­li­nin ile­ri­de İn­gil­te­re’de oy­na­mak ve Manc­hes­ter Uni­ted for­ma­sı giy­mek ol­du­ğu­nu söy­le­di. Be­şik­taş’ta on bi­rin vaz­ge­çil­mez is­mi ol­mak is­te­di­ği­ni ifa­de eden Si­vok, “Kon­tra­tım bit­ti­ğin­de bi­le ilk ter­ci­him Be­şik­taş ola­cak. Çün­kü bu­ra­da mut­lu­yum” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT