BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > An­ka­ra’da do­ğal gaz in­di­ri­mi

An­ka­ra’da do­ğal gaz in­di­ri­mi

An­ka­ra’da, do­ğal ga­zın met­re­küp fi­ya­tın­da bin­de 5 in­di­rim ya­pıl­dı.An­ka­ra’da, do­ğal ga­zın met­re­küp fi­ya­tın­da bin­de 5 in­di­rim ya­pıl­dı. Baş­kent Do­ğal­gaz Da­ğı­tım A.Ş Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re indirim 1 Ocak 2009’dan iti­ba­ren ge­çer­li olacak. Met­re­küp­ün 0.088391 YTL’den 0,087930 YTL’ye inmesi, sa­tış fi­ya­tı­na met­re­küp­te KDV da­hil 0.000544 YTL ola­rak yan­sı­ya­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT