BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cizre’de hain saldırı: 3 şehit, 12 yaralı

Cizre’de hain saldırı: 3 şehit, 12 yaralı

Şır­nak’ın Ciz­re il­çe­sin­de te­rö­rist­le­rin si­lah­lı sal­dı­rı­sın­da 3 as­ker şe­hit ol­du, 12 as­ker de ya­ra­lan­dı.Şır­nak’ın Ciz­re il­çe­sin­de te­rö­rist­le­rin si­lah­lı sal­dı­rı­sın­da 3 as­ker şe­hit ol­du, 12 as­ker de ya­ra­lan­dı. Nu­say­bin Cad­de­si’nde se­yir ha­lin­de­ki Ciz­re Tank Ta­bu­ru’na ait as­ke­ri bir araç, İpek­yo­lu Ca­mii ci­va­rın­da te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan uzun nam­lu­lu si­lah­lar­la çap­raz ate­şe tu­tul­du. Sal­dı­rı­da Emrah Karataş, Zeki Yolcu, Turan Damgacı şehit oldu. 12 as­ker de ya­ra­lan­dı. Ya­ra­lı as­ker­ler Ciz­re Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı. Du­rum­la­rı ağır ol­du­ğu bil­di­ri­len 4 as­ker, he­li­kop­ter­le Di­yar­ba­kır As­ker Has­ta­ne­si’ne sev­ke­dil­di. Te­rö­rist­le­rin kaç­tı­ğı Cu­di ma­hal­le­sin­de ge­niş kap­sam­lı ope­ras­yon baş­lat­ıldı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT