BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KRAL EVİN­DE MUT­LU

KRAL EVİN­DE MUT­LU

Dev­re ara­sı ta­ti­lin­de so­lu­ğu mem­le­ke­ti İz­mir’de alan Se­mih Şen­türk, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aziz Ko­ca­oğ­lu’nu ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti.Dev­re ara­sı ta­ti­lin­de so­lu­ğu mem­le­ke­ti İz­mir’de alan Se­mih Şen­türk, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aziz Ko­ca­oğ­lu’nu ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti. 10 yıl­dır uzak­ta ol­du­ğu İz­mir’i her ge­li­şin­de da­ha gü­zel bul­du­ğu­nu söy­le­yen mil­li gol­cü, sa­kat­lı­ğı­nın ta­ma­men dü­zel­di­ği­ni be­lir­tir­ken Baş­kan Ko­ca­oğ­lu’na 23 nu­ma­ra­lı for­ma­sı­nı he­di­ye et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT