BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > LCD hırsızları kamerada

LCD hırsızları kamerada

Çek­me­köy’de Şa­hin­bey Cad­de­si üze­rin­de Çek­me­köy Hü­kü­met Ko­na­ğı­nın kar­şısın­da bu­lu­nan Ni­zam Ka­ra’ya ait Ni­zam­lar be­yaz eş­ya dük­ka­nı, sa­lı sa­ba­hı 06.00’da kim­li­ği be­lir­siz 20 yaş­la­rın­da iki şüp­he­li ta­ra­fın­dan so­yul­du.> Cü­neyt Bi­tik­çi­oğ­lu İS­TAN­BUL Çek­me­köy’de Şa­hin­bey Cad­de­si üze­rin­de Çek­me­köy Hü­kü­met Ko­na­ğı­nın kar­şısın­da bu­lu­nan Ni­zam Ka­ra’ya ait Ni­zam­lar be­yaz eş­ya dük­ka­nı, sa­lı sa­ba­hı 06.00’da kim­li­ği be­lir­siz 20 yaş­la­rın­da iki şüp­he­li ta­ra­fın­dan so­yul­du. Dük­ka­nın gü­ven­lik ka­yıt­la­rı­na yan­sı­yan olay­da yüz­le­ri­nin gö­rün­me­me­si için baş­la­rı­na ti­şört­le­ri­nin kap­şo­nu­nu ge­çi­ren iki şüp­he­li, cam ka­pı­nın ki­li­di­ni kır­mak için ön­ce tek tek, son­ra iki­si bir­lik­te tek­me­le­ye­rek ka­pı­yı aç­ma­yı ba­şa­rı­yor. Ça­lan alar­ma al­dır­ma­dan dük­ka­na gi­ren iki hır­sız ka­pı­nın he­men ya­nın­da­ki vit­ri­ne ası­lı üç LCD te­le­viz­yo­nu kar­ga tu­lum­ba ye­rin­den sö­kerek iz­le­ri­ni kay­bet­tir­di.
Kapat
KAPAT